KontaktRedakcja

Mały Przewodnik Katolicki
ul. Chartowo 5, 61-245 Poznań

tel. 61 659 37 39 krawczyk@swietywojciech.pl

Prenumerata

Sławomir Kasprzyk

tel. 61 659 37 54 kasprzyk@swietywojciech.pl

Reklama

Magdalena Borkowska-Frąckowiak

tel. 607 887 028borkowska@swietywojciech.pl

Marketing

Monika Ławrynowicz

tel. 61 659 37 79 lawrynowicz@swietywojciech.pl

Wydawca

Święty Wojciech Dom Medialny sp. z o.o.
ul. Chartowo 5, 61-245 Poznań

tel. 61 659 37 00

Formularz kontaktowy

Wprowadź kod bezpieczeństwa:
 Security code
 

Podane dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia kontaktu z Administratorem, którym jest Święty Wojciech Dom Medialny sp.z o.o., ul. Chartowo 5, 61-245 Poznań oraz uzyskania od Administratora informacji lub oferty. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla realizacji wskazanego celu. 
Dane przetwarzane będą w okresie niezbędnym do udzielenia informacji, przekazania oferty lub załatwienia sprawy opisanej w formularzu kontaktowym lub za pomocą innej formy kontaktu. Dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim z  wyjątkiem  podmiotów uprawnionych do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmiotów przetwarzających (współpracujących z ŚWDM), którym ŚWDM powierza do wykonania między innymi czynności związane z: przechowywaniem danych na serwerze  i obsługą systemów informatycznych.
Osoby kontaktujące się z administratorem maja prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania przez te osoby, że Ich dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem. 
W sprawie przetwarzania danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem ochrony danych:
email: daneosobowe@swietywojciech.pl lub pisemnie na wskazany wyżej adres Administratora.