Dla kogo

Bezpośrednimi odbiorcami, a zarazem adresatami są dzieci, szczególnie te przygotowujące się do Pierwszej Komunii Świętej. Pośrednio redakcja miesięcznika dociera także do rodziców dzieci, wychowawców i katechetów, chcąc w ten sposób wspierać i kształtować chrześcijańskie rodziny.
„Mały Przewodnik Katolicki” od prawie 125 lat prowadzi i przewodzi dzieciom i ich rodzicom na drogach wiary i chrześcijańskiego dojrzewania. Wydawany jest przez Święty Wojciech Dom Medialny w Poznaniu. Dostępny jest w parafiach terenie archidiecezji poznańskiej, gnieźnieńskiej, kaliskiej i bydgoskiej, a także w prenumeracie.
 

Założenia pisma

Głównym  założeniem pisma jest troska o formację dziecka, przede wszystkim duchową, a także intelektualną i patriotyczną.  Dzięki atrakcyjnym tekstom oraz przyjaznej grafice pismo uczy, bawi i wychowuje swoich młodych czytelników. Są to filary  głęboko zakorzenione w Ewangelii i nauce Kościoła.
Dobierając starannie autorów, o jasnym i przejrzystym światopoglądzie, redakcja czuwa, aby dzieci zostały bezpiecznie i mądrze przeprowadzone przez okres wczesnoszkolny. Aby proponowane treści nie zawierały niczego, co stoi w sprzeczności z chrześcijańskim wychowaniem młodego pokolenia. Biorąc pod uwagę ogólnie panujący chaos i zacieranie granic między dobrem a złem, redaktorzy troszczą się, aby nauka Chrystusa wybrzmiewała jasno i jednoznacznie. Nawet za cenę utraty pewnej grupy czytelników.
„Mały Przewodnik Katolicki”, wprowadzając młodych czytelników w świat uniwersalnych wartości: dobra, prawdy i wrażliwości, pomaga kształtować takie postawy, jak: uczciwość, odpowiedzialność i przyjaźń, dzięki którym łatwiej budować dobrze pojętą wspólnotę w rodzinie i klasie.

Nasz głos

Mając głęboką świadomość wagi i oddziaływania mediów na życie publiczne, a przede wszystkim na problematykę funkcjonowania  i formowania rodziny, nie chcemy pozostawać bez głosu. Stąd też przez formację dzieci redakcja pragnie dotrzeć do rodziców, przyczyniając się do scalania i zacieśniania więzów w rodzinie. To kolejny jasny cel, jakiemu pismo wierne jest od początku swojego istnienia. Zapraszając do wspólnych zabaw, gier i udziału w rodzinnych konkursach, „Mały Przewodnik Katolicki” pomaga członkom rodziny odkrywać piękno wynikające ze wspólnego spędzania czasu, z przebywania razem.


Dydaktyka

Pismo wychodzi naprzeciw także duszpasterzom, katechetom i wychowawcom, stanowiąc doskonałą podstawę do przygotowania scenariuszy lekcji wychowawczych, katechez i spotkań rodzinnych. Zawiera wartościowe i interesujące materiały z tego zakresu. Młody czytelnik znajdzie w nim m.in. skarbczyk wiary, spotkania z Ewangelią, prezentacje postaci biblijnych, bajki, recenzje wartościowych książek, fotoreportaże, dobre rady i podpowiedzi, jak żyć, żeby wyrosnąć na dobrego i mądrego człowieka. Proponuje także szerokiemu gronu czytelników wartościowe książki i publikacje ukazujące się w cyklu: Biblioteka Małego Przewodnika.


Ponad 100 lat historii

Redakcja od prawie 125 lat stara się być odpowiedzialnym PRZEWODNIKIEM  w pełnym tego słowa znaczeniu, nie tylko na drogach wiary, ale i na ścieżkach kształtujących moralność i światopogląd młodego czytelnika.