Czytaj razem z nami

Wojownicy Boga

Zgoda Rodziców

Zgoda rodziców dla owieczkowych konkursowiczów :)
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie przez rodzica i przesłanie do redakcji w sposób określony w Regulaminie w punkcie 2. zgody rodzica  na przetwarzanie danych osobowych dziecka.