Czytaj razem z nami

Wojownicy Boga

Regulaminy

Prezentujemy regulamin naszych owieczkowych konkursów :)
Regulamin  oraz zgłoszenie szkół do konkursu "Kocham Biblię"
Regulamin  oraz zgoda rodziców dla konkursu "Polska to moja Ojczyzna"
Regulamin  oraz zgoda rodziców dla konkursu "Zdjęcie na medal?"
Regulamin  oraz zgoda rodziców dla konkursu "Bezpieczne wakacje?"
Regulamin  oraz zgoda rodziców dla konkursu "Wakacyjny konkurs?"
Regulamin  oraz zgoda rodziców dla konkursu "O św. Antonim z Padwy?"
Regulamin  dla konkursu "Tato co ty na to?"
Regulamin dla konkursu "Na tropie biskupa Jordana?"