Klub owieczki Magdy

Owieczka Magda

Szlifujemy angielski z Fifi (4)

Where is Ant Fifi (4)
‘Are you really a cat, and not a monster?’ asked Fifi.
     ‘Of course I am. My name is Kitty, and you can call me so. But now tell me what you are doing in a raspberry juice bottle.’
     ‘I don’t know. I have fallen into it by accident and now I can’t get out. Everything is so sticky here. When I manage to unstick my hand, my leg or my back stick again.’
     ‘Wait a moment. I will help you’, said Kitty and tried to put his paw into the bottle. But it was too thick! ‘Let me try with my tail’, he purred and started to put his long tail into the opening of the bottle. But he failed again...
     ‘I have an idea!’ he exclaimed. Wait a minute and I will call my friends. I’m sure they will find a solution. Just trust me!’ he said and he vanished.
 
really – naprawdę
of course – oczywiście
a raspberry juice bottle – tu: butelka po soku malinowym
by accident – przez przypadek
to get out – wydostać się
sticky – lepiący
to unstick – odlepić (się)
to stick – - przylepić (się)
a paw – łapa
a tail – ogon
to purr – mruczeć
to fail – nie udać się
an idea – pomysł
to find a solution – znaleźć rozwiązanie
to trust – zaufać
to vanish – zniknąć
 
 
 Gramatyka: Czasownik posiłkowy will
 
Czy wiesz, że…
 
Aby utworzyć zdanie w języku angielskim, które będzie się odnosiło do przyszłości, wystarczy użyć tzw. czasownika posiłkowego will i bezokolicznika określającego konkretną czynność.
Np. kiedy chcemy powiedzieć, że: Robert wróci jutro, nasze zdanie będzie brzmiało: Robert will come back tomorrow.
 
Czas przyszły prosty (FUTURE SIMPLE), bo o nim mowa, jest stosunkowo łatwy, jeśli chodzi o formę gramatyczną. Słówko will odnosi się do wszystkich osób liczby pojedynczej i mnogiej, i może po nim wystąpić prawie każdy czasownik, z wyjątkiem czasowników modalnych (np. can, must, may).
 
Zastosowanie will nie jest jedynym sposobem na wyrażenie przyszłości, ale o tym w jednym z przyszłych odcinków gramatycznych… 
 
      
Czy potrafisz…
  
- odnaleźć w opowiadaniu o Fifi i przetłumaczyć na j. polski zdania z konstrukcją will:
 
1. ...........................................................
2. ...........................................................
3. ...........................................................
 
- utworzyć prawidłowe zdania z rozsypanki słów. Uwaga! Dwa z nich są pytaniami, a dwa przeczeniami:
 
1. my see I friends tomorrow will.
2. will bottle open he the.
3. to when you cinema go will the?
4. not Sunday we will on work.
5. will you Mr. Miles soon call. 
6. fly she Japan not to will.
7. child will apple the that eat?