Dzieci w Biblii

Jonatan - wierny przyjaciel

Jonatan - wierny przyjaciel

Kto to jest przyjaciel? To bardzo bliska osoba, której zawsze można ufać i liczyć na jej pomoc. W Małym Księciu jest pokazane, że przyjaźń nadaje sens życiu i stanowi prawdziwą radość. Przypomnijmy sobie słynne zdanie z tej pięknej książki: „Gdy będziesz miał przyjść na przykład o czwartej po południu, już od trzeciej zacznę odczuwać radość”.

W Piśmie Świętym też znajdziemy pochwałę przyjaźni i wyjaśnienie, kim jest przyjaciel, np.: „Przyjaciel miłuje zawsze, w potrzebie wszakże staje się rodzonym bratem” (Prz 17, 17). Pamiętajmy także, że Pan Jezus nazwał nas, Jego uczniów, swoimi przyjaciółmi (J 15, 15).
W Biblii możemy znaleźć przykłady pięknej przyjaźni. Należy przede wszystkim zwrócić uwagę na wyrażenie: „żył w przyjaźni z Bogiem”. Tak jest powiedziane o Henochu (Rdz 5, 24) i Noem (Rdz 6, 9), a oznacza, że ci wielcy święci Starego Testamentu byli posłuszni i wierni Panu Bogu. To życie w przyjaźni oczywiście jest obecne także pomiędzy ludźmi, a ich pięknym przykładem są Dawid i Jonatan.

Jak wyglądała ta przyjaźń i kiedy przesła wielką próbę? Przeczytajcie w czerwcowm numerze.