Dzieci w Biblii

Mojżesz

Mojżesz

To opowieść o tym, że Bóg zawsze opiekuje się dziećmi. W Egipcie zaczął panować nowy faraon, który nie wiedział, ile dobrego dla jego kraju zrobił Józef. Całą swoją złość skierował na Hebrajczyków, każąc im ciężko pracować przy budowie nowych miast. Wydał on także bardzo zły rozkaz: „Wszystkich nowo narodzonych chłopców wyrzucajcie do rzeki, a każdą dziewczynkę pozostawcie przy życiu” (Wj 1, 22). Była to wielka tragedia dla wielu rodziców.

Jednak i w tej trudnej sprawie Pan Bóg znalazła rozwiazanie. Jak to się stało, że Mojżesz, który urodził się w bardzo trudnym momencie - jednak ocalał? 
Przeczytajcie na stronach 12-13 lutowego numeru. A następnie spróbujcie zabawić się z Mojżeszem. Jak? Spójrzcie na strony 14-15!