Pucowalnia serc

Ewangelie na październikowe niedziele

Ewangelie na październikowe niedziele

Urwisie otwórz ucho i posłuchaj, co w październikowe niedziele mówi do Ciebie Bóg.

1.10.2023
Mt 21, 28–32
„«Dziecko, idź dzisiaj i pracuj w winnicy!». Ten odpowiedział: «Idę, panie!», lecz nie poszedł”.
 
Dla niektórych TAK znaczy NIE, a NIE znaczy TAK. Co to za szyfr? Dobrze znają go buntownicy, czyli większość z nas. Dziś podczas czytania Ewangelii usłyszeliśmy taką zaszyfrowaną rozmowę. Pan Jezus opowiedział nam ją po to, byśmy się przekonali, że buntowanie się nie jest dobre. I że dużo lepiej jest, kiedy TAK znaczy TAK, a NIE znaczy NIE.
Zadanie:
Sprawdź, ile razy w ciągu dnia mówisz inaczej, niż myślisz.
 
 
8.10.2020
Mt 21, 33–43
„Był pewien gospodarz, który założył winnicę. (…) w końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał”.
 
Znamy opowieści o królach, rycerzach, o dobru i złu. Dzisiejsza Ewangelia jest do nich podobna, bo opowiada o gospodarzu, który był tajemniczy. Może nawet był królem, któremu poddani chcieli zabrać majątek. Nie lubimy takich opowieści, w których wygrywa zło. Nie martwcie się, tym razem nie wygra. Gospodarz pokaże, że dobro jest zawsze mocniejsze od zła. Pamiętajcie, że tam, gdzie jest Pan Bóg, zło nie ma szans. Przegrywa i ucieka najszybciej, jak potrafi.
Zadanie:
Ułóż poprawnie zdanie: czas jemu Gdy plon nadszedł zbiorów swoje sługi do, by rolników należny posłał odebrali.
 
 
15.10.2023
Mt 22, 1–14
„Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną swemu synowi. Posłał więc swoje sługi, żeby zaproszonych zwołali na ucztę (…)”.
 
Gdybyś dostał zaproszenie na ucztę do kogoś, kogo podziwia cały świat, co byś zrobił? Pewnie pobiegłbyś do sklepu, by kupić odpowiednie ubranie i może nawet odwiedziłbyś fryzjera? A wiesz, że takie specjalne zaproszenia otrzymujesz przynajmniej raz w tygodniu? To zaproszenie na Mszę Świętą. Wyobraź sobie, że świat nie słyszał o bardziej wspaniałej i dostojnej uczcie. Dlaczego więc tak chętnie wymigujesz się od pójścia na nią?
Zadanie:
Wykreśl co drugą literkę i przeczytaj poniższe zdanie:
MrspzpazŚowtibęntxalnjaljzwyidęrkzsizfąlukcqzhtbą!
 
 
22.10.2023
Mt 22, 15–21
„Oddajcie więc cezarowi to, co należy do cezara, a Bogu to, co należy do Boga”.
 
Czasami mamy podobne dylematy co faryzeusze, dlatego chcielibyśmy sami Pana Jezusa zapytać, co zrobić. Chyba mam rozwiązanie. Oto specjalny szyfr, który pomoże wam rozwiązać takie problemy: Mt 22, 15–21. Wystarczy odnaleźć ten fragment w Piśmie Świętym, przeczytać go i już będziecie wiedzieli, co robić.
Zadanie:
Znajdź w Ewangelii św. Mateusza rozdział 22 wersety 15–21 i odczytaj na głos.
 
 
29.10.2020
Łk 19, 1–10
„Gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego: «Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim domu»”.
 
Ciekawe, czy Zacheusz szybciej wchodził na drzewo, czy z niego schodził?
Wchodził, bo był ciekawy jak wygląda Mistrz, o którym wszyscy mówili niesamowite rzeczy. A schodził z niedowierzaniem, że Pan Jezus go zobaczył, i że właśnie do jego domu chce przyjść na odpoczynek. Odtąd jego dom stał się domem Boga.
Na pamiątkę tego w naszych kościołach – domu Boga – znajdują się zacheuszki, czyli płytki z krzyżykami, wmurowane w miejsca, w których biskup namaszczał kościół. Zobaczycie tam także małe świeczniki, na których ustawiana jest woskowa świeca. Świece te zapala się w rocznicę poświęcenia kościoła.
Zadanie:
Poszukaj dziś w swoim kościele zacheuszków.