Obrazy Kościoła

OWCZARNIA

OWCZARNIA

Święty Jakub, o którym dziś mowa, był nazywany młodszym.

W ten sposób jest on odróżniany od innego apostoła o tym samym imieniu, o którym była mowa już wcześniej. Określenie „młodszy” zapewne wskazuje na jego wiek. Czytając uważnie Ewangelie, możemy znaleźć wiele informacji na temat jego rodziny: był on synem Alfeusza i Marii (Mk 15, 40; Łk 6, 10), a jego braćmi byli Józef (Mk 15, 40) i św. Juda Tadeusz, również powołany na apostoła (Dz 1, 13; Ga 1, 19; Jud 1). Wszyscy oni mieszkali w Nazarecie i byli spokrewnieni z Panem Jezusem. Ewangeliści nie przekazali natomiast żadnych słów ani informacji o czynach św. Jakuba. Wiadomo jednak, że Pan Jezus ukazał się św. Jakubowi po swoim zmartwychwstaniu (1Kor 15, 7).


Więcej o OWCZARNI jako obrazie Kościoła przeczytacie w najnowszym numerze "Małego Przewodnika".