Temat numeru

Pierwszy papież

Pierwszy papież

Święty Piotr nigdy nie przypuszczał, że kiedyś zostanie pierwszym papieżem. I to takim, o którym będzie się mówiło do czasów, kiedy Kościół będzie istniał – czyli zawsze. Pan Jezus obiecał nam, że nic nie zniszczy i nie pokona Kościoła, tak więc Kościół na pewno będzie trwał wiecznie. Zmieniają się ludzie, księża, a nawet papieże, ale wspólnota Kościoła wciąż trwa w sposób niezmienny.

Co mamy na myśli, wypowiadając  słowo KOŚCIÓŁ? Czy tylko jakiś okazały i piękny budynek?
Skądże! Kościół – pisany oczywiście dużą literą – to wspólnota ludzi zamieszkujących cały świat, którzy wierzą:
* w Boga Ojca Wszechmogącego – Stworzyciela nieba i ziemi.
* w Boga Jezusa Chrystusa – Syna jedynego, który dla nas ludzi począł się z Ducha Świętego. Później został za nas ukrzyżowany i za nas umarł, ale po trzech dniach zmartwychwstał i teraz jest w niebie.
* w Boga Ducha Świętego – który uświęca wszystkich ochrzczonych.
Wierzą także w:
* świętych obcowanie – czyli w to, że nikt, kto został ochrzczony w imię Ojca, Syna i Ducha, nie przestaje istnieć. Owszem umiera ciało, ale dusza człowieka żyje wiecznie w jedności z Bogiem i innymi ludźmi, których nazywamy świętymi.

W co jeszcze wierzymy i co ma z tym wspólnego Pierścień Rybaka?
Koniecznie przecyztajcie na stronach 4-5 wrześniowego numeru.