Nasze perełki

Nasz miesięcznik

Nasz miesięcznik

Bezpieczne dzieciństwo i mocne fundamenty

„Mały Przewodnik Katolicki”, jeden z najstarszych w Polsce miesięczników dla dzieci o ponad 125-letniej tradycji. Adresowany jest do dzieci w wieku 7–11 lat. Jego bezpośrednim celem jest wspomaganie dziecka na etapie wczesnoszkolnym i szkolnym, w obszarach rozwoju intelektualnego i emocjonalnego, a także duchowego. Łączenie tych płaszczyzn w sposób nienachalny, z poszanowaniem przekonań i kultury Czytelników, wyróżnia go wśród innych tytułów dziecięcych. W tym celu miesięcznik podejmuje współpracę ze starannie dobranym gronem fachowców. Są wśród nich nie tylko znani i nagradzani autorzy oraz ilustratorzy,
a także specjaliści znający zarówno psychikę, jak i duchowy świat dziecka.
Zarówno warstwa tekstowa, jak i graficzna pisma charakteryzuje się ładem, harmonią
i właściwie rozumianym dowcipem.
 
Wiodącymi tematami podejmowanymi na łamach miesięcznika są wydarzenia związane
z rokiem szkolnym, kalendarzowym oraz zagadnienia proponowane przez naszych Czytelników – między innymi takie, jak: czytelnictwo, pisanie listów, zdrowie, odpowiedzialność, sprawiedliwość, prawa dziecka, patriotyzm…
Szeroki wachlarz zamieszczanych w miesięczniku materiałów oferuje Czytelnikowi nie tylko naukę i doskonałą przygodę, ale także zabawę. Rodzicom i wychowawcom daje gwarancję, że dziecko porusza się w przestrzeni bezpiecznych treści, dalekich od agresji i przemocy. Treści, które pomagają dostrzec piękno świata i drugiego człowieka, a także niezwykłość i piękno dzieciństwa, które jest fundamentem dorosłego życia.
 
Do każdego numeru dołączony jest dodatek, którego celem jest wzmocnienie i uatrakcyjnienie  przekazu zamieszczonego w miesięczniku.
 
Miesięcznik jest dostępny w dystrybucji parafialnej, w salonach Empiku, kioskach Ruchu oraz w prenumeracie.
 
Część materiałów udostępniana jest za pomocą strony internetowej www.malyprzewodnik.pl
 
Cykl roczny – 11 numerów
 
 Od czerwca do grudnia 2022 r. nasz miesięcznik jest dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.