Czy wiesz, że...

Święty Walenty i walentynki

Święty Walenty i walentynki

Święty, przypominany połowie lutego „pozostawił” w swoim życiorysie wiele znaków zapytania. Nie wiadomo czy był kapłanem i medykiem w Rzymie, czy także później - biskupem w Terni (w Umbrii), miejscowości oddalonej ponad 100 km od Wiecznego Miasta, Rzymu. Jednak wiadomo, że żył w III wieku i miał wielkie serce. Dbał o chorych i potrzebujących nie tylko chrześcijan.

Z narażeniem życia dodawał nadziei  uwięzionym, ze św. Mariuszem i krewnymi bronił męczonych i skazanych za wiarę na śmierć. Poza tym udzielał ślubów młodym żołnierzom, przeciwstawiając się postanowieniu cesarza, który zakał zakładania rodzin młodym legionistom. („Mają myśleć o swoim władcy, bitwach i zdobyczach wojennych dla Rzymu, nie o żonach i dzieciach”). Widząc jego entuzjazm i odwagę bardzo wielu uwierzyło w Chrystusa.

Pan Bóg także udzielił mu łaski uzdrawiania. Usłyszał o tym znany rzymski filozof Kraton, który miał bardzo chorego syna. Bez wahania poprosił biskupa o pomoc. Walenty nie odmówił i przybył do Rzymu, ufając, że nawróci kilkoro Rzymian. Niełatwo było przekonać filozofa, że w powrocie do zdrowia jedynaka może pomóc tylko Bóg. Po wielu namowach filozof w końcu obiecał, że przyjmie chrzest, jeśli… 

Jeśli co??? 
Przeczytajcie w dziale "Czy wiesz, że" w lutowym numerze "Małego Przewodnika".