Pucowalnia serc

Ewangelie na czerwcowe niedziele

Ewangelie na czerwcowe niedziele

Urwisie otwórz ucho i posłuchaj, co w czerwcowe niedziele mówi do ciebie Bóg.

 
7.06.2020
J 3, 16–18
„Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne”.
 
Dla swojego dziecka rodzic jest w stanie zrobić wszystko. Wiecie o tym dobrze. Ale czy na pewno wiecie, że Bóg dla każdego z nas również jest w stanie zrobić wszystko? Na dowód tego przysłał do nas swojego jedynego Syna, choć dobrze wiedział, jak się skończy ta wyprawa Pana Jezusa na ziemię. Strach pomyśleć, co by było, gdyby Bóg zmienił zdanie i nie przysłał Syna. Jesteśmy więc szczęściarzami, bo mamy pewność, że jesteśmy bardzo kochani, zarówno przez Boga, jak i rodziców.
 
Zadanie:
Wymień osoby Trójcy Świętej.
 
14.06.2020
Mt 9, 36 – 10, 8
„A oto imiona dwunastu apostołów: pierwszy Szymon, zwany Piotrem, i brat jego Andrzej…”.
 
Każdego z nas Pan Jezus powołuje w ten sam sposób co apostołów. Wypowiada nasze imiona i prosi, byśmy poszli za Nim. Dla każdego też przygotował inne zadanie. Nie jest to na pewno łowienie ryb, tym razem chodzi o łowienie ludzi. Ludzi można łowić na wiele sposobów. Jedni będą to robili poprzez uśmiech, życzliwe słowo, inni poprzez przyprowadzanie kogoś na Mszę Świętą. A drudzy poprzez cichą modlitwę w domu. Jedno jest pewne, Pan Jezus potrzebował nie tylko apostołów, ale także każdego z nas.
 
Zadanie:
Przeczytaj dzisiejszą Ewangelię i dopisz imiona kolejnych apostołów, których powołał Pan Jezus. Do tych imion czerwonym pisakiem dopisz swoje, bo ciebie także Bóg powołuje.
 
 
 
21.06.2020 r.
Mt 10, 26–33
„Do każdego więc, który się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i ja przed moim Ojcem”.
 
Czasami koleżanki lub koledzy śmieją się z nas i wołają za nami „świętoszek” – tylko dlatego, że chodzimy do kościoła i żegnamy się przed jedzeniem. Aby już nikt nam nie dokuczał, czasami rezygnujemy z tego. A szkoda, bo Jezus przypomina nam dziś w Ewangelii, że kto się do Niego przyzna przed ludźmi, do tego On się przyzna przed Ojcem. Nie wstydź się przyznać przed innymi, że wierzysz w Boga i że Go kochasz, bo On na to zasługuje.
 
Zadanie:
Przeżegnaj się dziś, kiedy będziesz przechodzić koło krzyża. Nie wstydź się.
 
28.06.2020 r.
Mt 10, 37–42
„Kto przyjmuje proroka jako proroka, nagrodę proroka otrzyma”.
 
Znacie to przysłowie: „Kto mało daje, mało otrzymuje”? I o tym jest dzisiejsza Ewangelia. Pan Jezus zachęca nas, byśmy byli hojni, byśmy dawali innym szczodrze. Bo tyle, ile rozdamy, tyle do nas wróci. I wcale nie chodzi o rzeczy materialne, ale o to, co mamy w sercu: radość, życzliwość, dobre spojrzenie, czas… Bo tego najbardziej potrzebują inni, i my także. A Panu Bogu co dasz? Już wiesz?
 
Zadanie:
Jakie będzie twoje postanowienie na wakacje? Odczytaj, wstawiając brakujące literki „m, n”.
Podczas wakacji postaram się być na każdej …iedziel…ej …szy św.