Angielski z Fifi

Where is Ant Fifi?

Where is Ant Fifi?

Wszystko skończyło się dobrze... Czyli jak?

Everything turned out well’, said Fifi. ‘I have been liberated from the bottle, I had a bath and I am full up. It’s time to go home. My parents are certainly worrying about me.’
‘We will feel sad without you’, purred Kitty.
            ‘Yes, we will’, nodded Pufa, Fufa, Maurice and the red Ladybird.
            ‘Don’t worry. There is a lot of space for you in my house’, assured Fifi. ‘I have wonderful parents, and I can’t wait until you get to know them.
            ‘Fifi, and where do you live?’ asked Pufa.
            ‘In the Big Anthill on the edge of the forest, on the second floor, right next to the lift.’
            ‘On which edge of the forest? In the East, in the West, in the North or South?’ thought Kitty.
            ‘Oh my!’ Fifi was worried. ‘I don’t know. Just on the edge of the forest.
            ‘Don’t worry; we will find your house on the map’, Pufa said reassuringly, and Fufa immediately ran for the map.
            After a while Fufa was back with a big map in her hand.
           
 
 
 
everything turned out well – wszystko się dobrze skończyło
to be full up – być najedzonym
certainly – z pewnością
sad – smutny
to nod – przytaknąć
space – tu: miejsce
to assure – zapewniać
I can’t wait – nie mogę się doczekać
until – aż, dopóki
to get to know – poznać 
a lift – winda
oh my! – ojej!
to say sth reassuringly – uspokajać
immediately – natychmiast
 
 
 
Gramatyka: Przyimki miejsca
 
Czy wiesz, że…
 
Najczęściej używanymi przyimkami pomocnymi w określaniu miejsca są w języku angielskim in, on i at. Każdy z nich stosowany jest w innym zakresie. I tak in używamy w odniesieniu do krajów, miast, pomieszczeń czy budynków (np. in Poland, in London, in the kitchen, in a supermarket). Przyimek on występuje razem ze środkami transportu (np. on plane, on a bike) oraz kiedy mamy do czynienia z jakąś powierzchnią (np. on the wall, on the floor, on the table). Przyimkiem at natomiast poprzedzamy instytucje, takie jak szkoła czy zakład pracy wtedy, gdy są miejscem naszej pracy lub nauki (np. at university, at hospital, at the office), a także dworce, lotniska, przystanki itp. (np. at the railway station, at a bus stop).
 
Czy potrafisz…
  
– uzupełnić zdania przyimkami in, on lub at:
 
1. Where is your aunt, Kim? She is ..... Paris now.                            
2. He was waiting for her ..... the airport.
3. Fifi’s family lived ..... the Big Anthill.
4. I have a photo of my parents ..... the table.
5. Let’s meet ..... the bus stop.
6. There is a lot of sun ..... Spain.
7. Fifi’s room was ..... the second floor.
8. In the morning most teenagers are ..... school.
9. She put a beautiful flower ..... the stairs before the entrance.
10. I have lost my keys ..... that shop.
11. I like the poster ..... your wall.
12. My father works ..... university.