Katecheza

Doroczne świętowanie

Doroczne świętowanie

Lubisz święta? A czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego świętujemy różne wydarzenia? Boże Narodzenie, zmartwychwstanie Jezusa, czyjeś urodziny, a może dzień swojego chrztu…

Izraelici każdego roku świętują pamiątkę wyjścia z Egiptu, gdzie byli niewolnikami. Wspominają jak Bóg wyzwolił ich przodków i prowadził do Ziemi Obiecanej. W ten sposób chcą pamiętać o miłości i wielkości Boga. Te święta nazywają się Pascha (to znaczy przejście). Izraelici przygotowują wtedy ucztę. Najstarszy mężczyzna przy stole opowiada o tym, co działo się w drodze między Egiptem a Kanaanem. Spożywają chleb, jajka, baranka, gorzkie zioła. Piją wino. Modlą się i śpiewają hymny pochwalne.
 
Pewnego roku w Jerozolimie Pan Jezus spotkał się z apostołami na wieczerzy paschalnej. Znaleźli dużą salę. A gdy nastał wieczór, Jezus i uczniowie zajęli miejsca za stołem. Byli odświętnie ubrani. Rozpoczęła się uczta...

O tym dlaczego ta UCZTA była wyjątkowa i w jaki sposób my także w niej uczestniczymy przeczytacie w kwietniowym "Małym Przewodniku" w dziale: "Ja w sercu BOGA - BÓG w sercu moim".