Pucowalnia serc

Ewangelia na grudniowe niedziele

Ewangelia na grudniowe niedziele

Urwisie posłuchaj, co w Adwencie mówi do ciebie Bóg.

2.12.2018 r.
Łk 21, 25–28.34–36
„Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec szumu morza i jego nawałnicy”.
 
Końca świata nie muszą się bać, ci którzy kochają Pana Boga całym sercem i całą duszą. Oni dobrze wiedzą, że Bóg tak jak obiecał, zabierze ich do nieba. Bo On zawsze dotrzymuje słowa.
Nie muszą się też bać ci, którzy mają na sobie specjalną pieczęć, czyli chrzest święty. On zmazuje grzech pierworodny i szeroko otwiera bramy nieba. Tylko od nas zależy, czy przez dobre życie przejdziemy przez nie, czy nie.
 
Zadanie: Sprawdź, o jakim wydarzeniu w dzisiejszej Ewangelii mówi św. Łukasz.
 
 
9.12.2018 r.
Łk 3,1-6
 
„Przygotujcie drogę Panu. Prostujcie ścieżki dla Niego!”.
 
O jakich drogach mówi Jan Chrzciciel?
O tych, którymi chodzi nasze serce, czyli o drodze dobra i zła. Przekonaliście się wiele razy, że łatwiej jest skłamać, niż powiedzieć prawdę. Zawstydza nas tylko Pan Jezus, który mógł przyjść na ziemię jak wielki król, z królewskim orszakiem, a przyszedł jako małe dziecko, którym trzeba się było zaopiekować. Płakał z zimna i głodu, choć mógł mieć wszystko. Chyba nie wypada, żebyśmy postępowali inaczej niż On.
 
Zadanie: W którym roku rządów Tyberiusza Cezara nauczał Jan Chrzciciel?
Kto był wtedy namiestnikiem Judei, a kto tetrachą Galilei?
 
 
 
 
16.12.2018 r.
Łk 3,10–18
 
„Nauczycielu, co mamy czynić?”.
 
Czasem chcielibyśmy zadać to pytanie Panu Jezusowi, szczególnie wtedy, kiedy nie wiemy, co robić. Chwilami nawet zazdrościmy ludziom, którzy byli blisko Jezusa, bo zawsze mogli Go zapytać o radę.
My też tak możemy. Otwórzcie dzisiejszą Ewangelię i przekonajcie się. Jezus daje nam wyraźne podpowiedzi, co mamy  robić na co dzień.
 
Zadanie:
Wypisz wskazówki Jezusa:
  1. „Daj temu, kto nie ma”
  2. …………………………
  3. …………………………
  4. …………………………
 
 
23.12.2018 r.
Łk 1,39-45
 
„Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana”.
 
Wiara to trudne zadanie, szczególnie dla niecierpliwych. Chcemy już i natychmiast, a wiara uczy czekania. Widziałam kiedyś dziewczynkę w sklepie, która tupała i piszczała, ponieważ mama nie chciała rozpakować jej zakupionych ciastek. Dziewczynka nie umiała czekać.
Ani Matka Boża, ani św. Elżbieta nie tupały nogami. Czekały na znak z nieba, jak kazał anioł. A jak ty czekasz na narodzenie Pana Jezusa? On się narodzi już niebawem!
 
Zadanie:
Dowiedz się, w jakiej miejscowości mieszkała Maryja, a w jakiej św. Elżbieta?
 
 
 
 
 
30.12.2018 r.
Uroczystość Świętej Rodziny
Łk 2, 22–40
„Gdy potem upłynęły dni ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego, przynieśli Je do Jerozolimy, aby przedstawić Panu”.
 
Dzieci są największym skarbem rodziców. Dlatego rodzice często mówią do nas: „mój drogi”, „moja kochana”.
Człowiek to, co ma najcenniejszego, chce i powinien ofiarować Panu Bogu. Tak zrobiła Maryja z Józefem. Swój Skarb, czyli Jezusa, zanieśli do świątyni. Nasi rodzice robią podobnie: przynoszą do kościoła swoje dzieci, by powiedzieć Panu Bogu, że bardzo dziękują Mu za was.
 
 
Zadanie:
Sprawdź, w jakim mieście znajdowała się świątynia, do której Maryja z Józefem zanieśli Pana Jezusa. I napisz, kogo tam spotkali.
Miasto: ……………………………
Osoby spotkane w świątyni: 1. ………………   2. .....................