Pucowalnia serc

Ewangelie na czerwcowe niedziele

Ewangelie na czerwcowe niedziele

Urwisie, otwórz ucho i posłuchaj co w czerwcu mówi do Ciebie Bóg.

4.06.2017
J 20, 19–23
„Weźmijcie Ducha Świętego”.
 
Pan Jezus obiecywał apostołom, że pośle im Ducha Świętego – i dotrzymał słowa.
Na początku, kiedy Duch Święty zstąpił na nich, uczniowie byli bardzo przestraszeni, bo zaczęły się dziać dziwne rzeczy. Nie dość, że zobaczyli nad głowami języki ognia, to jeszcze usłyszeli szum, a później zaczęli rozumieć języki, których się nigdy nie uczyli. Cały ten strach trwał tylko chwilę, bo kiedy Duch Święty ich dotknął przestali się bać. I nagle zaczęli opowiadać napotkanym osobom o tym, że Jezus jest oczekiwanym Mesjaszem i Synem Boga.
 
Zadanie:
Powiedz pięciu spotkanym dziś osobom, że jesteś chrześcijaninem, wierzysz w Boga i że On ciebie kocha, a ty Jego.
 
 
11.06.2017
J 3, 16–18
„Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne”.
 
Dla swojego dziecka rodzic jest w stanie zrobić wszystko. Wiecie o tym dobrze. Ale czy na pewno wiecie, że Bóg dla każdego z nas również jest w stanie zrobić wszystko? Na dowód tego przysłał do nas swojego jedynego Syna, choć wiedział, jak się skończy ta wyprawa Pana Jezusa na ziemię. Ale i tak Go przysłał. To dobrze, bo strach pomyśleć, co by było, gdyby Bóg zmienił zdanie. Jesteśmy więc szczęściarzami, bo mamy pewność, że jesteśmy bardzo kochani, zarówno przez Boga, jak i rodziców.
 
Zadanie:
Spróbuj oddać swój najcenniejszy skarb, który jest dla ciebie bardzo ważny. Daj go osobie, która się tego nie spodziewa.
 
 
18.06.2017
Mt 9, 36 – 10, 8
„A oto imiona dwunastu apostołów: pierwszy Szymon, zwany Piotrem, i brat jego Andrzej…”.
 
Każdego z nas Pan Jezus powołuje w ten sam sposób co apostołów. Wypowiada nasze imiona i prosi, byśmy poszli za Nim. Dla każdego też przygotował inne zadanie. Nie jest to na pewno łowienie ryb, ale może łowienie ludzi? Ludzi można łowić na wiele sposobów. Jedni będą to robili poprzez uśmiech, życzliwe słowo, inni poprzez przyprowadzanie kogoś na Mszę Świętą. A drudzy poprzez cichą modlitwę w domu. Jedno jest pewne, Pan Jezus potrzebował nie tylko apostołów, ale także każdego z nas.
 
Zadanie:
Przeczytaj Ewangelię i dopisz imiona kolejnych apostołów, których powołał Pan Jezus. Do tych imion czerwonym pisakiem dopisz swoje.
 
 
 
25.06.2017 r.
Mt 10, 26–33
„Do każdego więc, który się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i ja przed moim Ojcem”.
 
Czasami koleżanki lub koledzy śmieją się z nas i wołają za nami „świętoszek” – tylko dlatego, że chodzimy do kościoła i żegnamy się przed jedzeniem. Aby już nikt nam nie dokuczał, czasami rezygnujemy z tego. A szkoda, bo Jezus przypomina nam dziś w Ewangelii, że kto się do Niego przyzna przed ludźmi, do tego On się przyzna przed Ojcem. Nie wstydź się przyznać przed innymi, że wierzysz w Boga i że Go kochasz, bo On na to zasługuje.
 
Zadanie:
Przeżegnaj się dziś, kiedy będziesz przechodzić koło krzyża. Nie wstydź się.