Świętym nie jest się od zaraz

Święta Kinga

Święta Kinga

Człowiek nie rodzi się święty, nie słuchajcie takich bajek. Świętym nie jest się od zaraz, świętym się zwyczajnie staje.

Kim był św. Kinga? Skąd przybyła, gdzie mieszkała i jak udało się jej zostać świątą? Opowie wam o tym Eliza Piotrowska.
Przeczytajcie tę opowieść na stronach 20-21 wakacyjnego numeru "Małego Przewodnika".