Spacer po Biblii

Góra Mojżesza

Góra Mojżesza

Skończyły się ferie świąteczne, zaczął się nowy rok. Paweł po odrobieniu lekcji otworzył Pismo Święte, by znaleźć odpowiedni fragment na lekcję religii. Zadaniem było znaleźć dziesięcioro przykazań. – Ciekawe, jak to wtedy było…?

 

 

 

 


– Co takiego, Pawle?- zapytał Samuel.
– O, jesteś Samuelu! Właśnie o tobie myślałem. Pokaż mi miejsce, gdzie Mojżesz otrzymał tablice z przykazaniami.
– Była to Góra Synaj.
– No właśnie, ale gdzie ona jest na mapie?
– Zobacz, ostatnio oglądaliśmy Beer Szebę – miasto położone na samym południu Ziemi Świętej, niedaleko pustyni Negew. Jeśli popatrzymy dalej na południe, około 500 km, trafimy na górzystą krainę na półwyspie Synaj. Tam znajduje się wyniosła góra, którą tradycyjnie utożsamiana z biblijną górą Synaj inaczej nazywaną Horeb. Pod górą Horeb, według Starego Testamentu, Bóg przekazał Mojżeszowi kamienne tablice z dziesięciorgiem przykazań i zawarł przymierze z narodem izraelskim. Wcześniej jednak na górze Synaj Bóg objawił się Mojżeszowi pod postacią gorejącego krzewu, polecając mu wyprowadzenie Izraelitów z niewoli w Egipcie.
– Ojej, to Mojżesz dwa razy w tym samym miejscu spotkał Pana Boga?
– Tak, najpierw otrzymał nakaz wyprowadzenia ludu Izraela, a później, gdy już tam dotarli, zostało zawarte przymierze. Potem Pan Bóg wypowiedział słowa dziesięciorga przykazań, Dekalog, czyli – dosłownie – „dziesięć słów”.
– A jak wygląda ta góra?
– Jest to poszarpany nagi masyw górski z szaroczerwonego granitu. Wysokość góry Dżabal Musa – czyli Góry Mojżesza, tak nazywają ją Arabowie – to 2285 m n.p.m. Wygląda groźnie i pięknie zarazem. Pielgrzymi mają zwyczaj wchodzić na szczyt w nocy, by podziwiać wschód słońca. Wówczas ich oczom ukazuje się niezapomniany widok – morze czerwonawych skał, wysokie niebo, gdzie liczne gwiazdy ustępują blaskowi słońca.
– Jak można wejść na taką górę w nocy?
– Niektórzy wjeżdżają na wielbłądach, inni wchodzą po 3750 stopniach! Lepiej jest wchodzić nocą, bo w dzień słońce praży aż do 50 stopni C, w nocy zaś jest bardzo zimno – ok. 5 stopni.
– To bardzo ciekawe miejsce.
– O tak, wiele tajemnic kryje i jest bardzo ważne dla całego świata.
– Góra Mojżesza to miejsce przymierza!