Biskup Jan Długosz odpowiada

Skąd wiemy, że Bóg słyszy nasze modlitwy?

bp Antoni Długosz

Skąd wiemy, że Bóg słyszy nasze modlitwy?

Księże Biskupie, skąd wiemy, że Bóg słyszy nasze modlitwy? Często wydaje mi się, że moja modlitwa jest za cicha i nie trafia do nieba. Na przykład modlę się o pomoc w klasówce i Bóg mnie nie wysłuchuje. Babcia mówi, że Pan Bóg słyszy każdą modlitwę, ale ja wcale nie jestem tego pewien. Bartek 10 lat  

Drogi Bartku!

Modlitwa jest rozmową z Panem Bogiem. Najlepiej przedkładać Bogu sprawy, gdy wypowiadamy je swoimi słowami. Dobrze jest wielbić Pana Boga, dziękować i przepraszać. Ty wspominasz tylko o modlitwie, która jest prośbą. Pan Bóg słyszy wszystkie modlitwy nawet wtedy, gdy nie poruszamy ustami, a modlimy się w myśli. Każdą modlitwę Pan Bóg przyjmuje, lecz nie musi jej spełnić, ponieważ nie zawsze spełnienie naszej prośby jest nam potrzebne czy też zgadza się z planami Pana Boga dotyczącymi naszego życia. Możesz prosić o pomoc w napisaniu klasówki, gdy przygotowałeś się do niej. W przeciwnym wypadku Twoje prośba wymuszałaby na Panu Bogu, by zgadzał się na Twoje lenistwo. W rozmowie z Panem Bogiem uczmy się od Pana Jezusa całkowitego oddania się Bogu Ojcu, gdy w Ogrójcu Jezus mówi: „Ojcze nie moja, lecz Twoja wola niech  się stanie” (Łk 22, 42). Z kolei Pan Jezus przypomina, że swoimi słowami i czynami zawsze spełnia wolę Boga Ojca.
Bp Antoni