POMOCE DUSZPASTERSKIE

26.01.2023

Dla nas Jezus UMARŁ i ZMARTWYCHWSTAŁ, a ja w to WIERZĘ - to o fragment Credo, które podczas niedzielnej Eucharystii dzieci wyznają wraz ze wspólnotą Kościoła.

Aby lepiej zrozumieć te fundamentalne prawdy wiary, przygotowaliśmy pomoc duszpasterską na Wielki Post. Plansza jest tak skonstruowana, że po złożeniu ważnym jej elementem stają się schody, po których razem z Panem Jezusem wchodzimy na Golgotę. Do planszy dołączone są naklejki, którymi dzieci uzupełniają poszczególne stopnie po wypełnieniu zaproponowanego zadania.
Z naszą pomocą pomożesz dzieciom w przemianie ich serc i właściwym przygotowaniu się na najważniejsze wydarzenie, jakim jest zmartwychwstanie Chrystusa, głoszone uroczyście od liturgii Wigilii Paschalnej.

Istnieje dodatkowa możliwość zakupu:
- rozważań sześciu różnych dróg krzyżowych na nabożeństwa z udziałem dzieci w pliku pdf,
- baneru z grafiką stanowiącą element spójny z materiałami duszpasterskimi.