#NaszaFlagaPL

22.04.2022

OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY 2022 #NaszaFlagaPL, którego tematem jest „Błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński, Prymas Tysiąclecia”. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I–III i IV-VIII szkół podstawowych. ZAPRASZAMY DO UCZESTNICTWA!

Celem akcji jest:
1. Promowanie obchodzenia świąt narodowych poprzez wywieszanie polskiej flagi państwowej;
2. Edukowanie w zakresie zasad wywieszania polskiej flagi państwowej, historii barw narodowych i ich znaczenia.
3. Przekazanie wiedzy w zakresie poznania ważnych wydarzeń i wybitnych postaci z historii naszego kraju.
4. Popularyzacja oryginalnej twórczości plastycznej dzieci, prezentującej postawy szacunku, umiłowania i oddania własnej ojczyźnie, chęci ponoszenia za nią ofiar, przedkładania celów ważnych dla ojczyzny nad osobiste, gotowości do pracy dla jej dobra.

Na czym polega akcja?
Uczestnicy konkursu wykonują pracę plastyczną, której tematem jest: „Błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński, Prymas Tysiąclecia”. Na każdej pracy musi się znaleźć polska flaga państwowa lub biało-czerwony motyw. Praca może zostać wykonana dowolną techniką (np. rysunek, grafika, malarstwo, collage, haft, techniki elektroniczne).

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych z całej Polski. W poprzednim roku w konkursie wzięło udział 7687 uczniów.
Dla laureatów przewidziane są cenne nagrody oraz dyplomy. Nagrody zostaną rozdane w dwóch kategoriach wiekowych (klasy klas I–III oraz IV-VIII). W każdej kategorii:  

- I nagroda – 3000 PLN,
- II nagroda – 1000 PLN,
- III nagroda – 500 PLN.


Harmonogram akcji:

Do 14 maja 2022 r. – przesyłanie prac konkursowych, poprzez formularz na stronie internetowej: naszaflaga.pl/grupa-wiekowa-i-viii/
28 maja 2022 r. – gala finałowa konkursu (poinformowanie o wynikach konkursu).
10.06.2022 r. – przesłanie nagród do laureatów konkursu

W ramach akcji organizatorzy przygotowali również interaktywną mapę Polski, na której zaznaczą miejsca, gdzie została wywieszona polska flaga. Każda chętna osoba, za pośrednictwem strony www.naszaflaga.pl, może zgłosić wywieszenie swojej flagi. Zgłoszone miejsca zostaną oznaczone na interaktywnej mapie. Pokażmy, że są nas miliony.

Wszelkie szczegóły dotyczące akcji można znaleźć na stronie: www.naszaflaga.pl

Organizatorem konkursu jest Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo w Lublinie, ul. Jezuicka 4/9, 20-113 Lublin.


Regulamin konkursu - pobierz