Na początku była miłość – moja rodzina

08.02.2021

III Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci „Na początku była miłość – moja rodzina”. ZAPRASZAMY!

Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka zaprasza na trzecią edycję konkursu plastycznego dla najmłodszych dzieci pt.: „Na początku była miłość – moja rodzina”.

Konkurs ma na celu pokazanie oczami dziecka najpiękniejszych skojarzeń, doświadczeń ciepła i pokoju, jakie budzą się na słowo rodzina. To powierzone dzieciom zadanie jest zaproszeniem do refleksji nad wartością rodziny, a także podkreśleniem znaczenia rodziny w kształtowaniu osobowości każdego człowieka, zwłaszcza tego najmniejszego.

Konkurs umożliwia także dzieciom zaprezentowanie swoich możliwości twórczych, przez poszukiwanie różnorodnych rozwiązań plastycznych.

Konkurs kierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym oraz z klas I‑III szkół podstawowych. Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie pracy plastycznej, będącej twórczą interpretacją tytułu konkursu. Może ona zostać wykonana dowolną techniką i być dowolnego formatu.

Do pracy należy dołączyć wypełniony formularz uczestnictwa. Na prace czekamy do 30 kwietnia 2021 roku.

Rozstrzygnięcie konkursu i publikacja listy laureatów nastąpi na stronie internetowej konkursu 1 czerwca 2021 r.

Pobierz REGULAMIN i FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


III edycja konkursu dla najmłodszych dzieci zostanie rozstrzygnięta w dwóch przedziałach wiekowych: dzieci w wieku przedszkolnym i dzieci z klas I–III szkół podstawowych.
Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie pracy plastycznej, będącej twórczą interpretacją tytułu konkursu. 

Za zajęcie I, II, III miejsca w każdym z dwóch przedziałów wiekowych przewidziane zostały nagrody. Laureaci otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe (książki, gry, artykuły plastyczne).

Konkurs ma na celu pokazanie oczami dziecka najpiękniejszych skojarzeń, doświadczeń ciepła i pokoju, jakie budzą się na słowo rodzina. To powierzone dzieciom zadanie jest zaproszeniem do refleksji nad wartością rodziny, a także podkreśleniem znaczenia rodziny w kształtowaniu osobowości każdego człowieka, zwłaszcza tego najmniejszego. Konkurs umożliwia także dzieciom zaprezentowanie swoich możliwości twórczych, przez poszukiwanie różnorodnych rozwiązań plastycznych.

Z wybranymi, nagrodzonymi pracami z poprzednich edycji można zapoznać się pod adresami:
I edycja - ZOBACZ
II edycja - ZOBACZ